Gayrimenkul ile ilgili çeşitli kanun ve yönetmelikleri (Borçlar Kanunu, OSB Yönetmeliği, Gelir Vergisi Kanunu vb. kanunlar) takip eder, taraflar arasında imza altına alınan sözleşme ve protokollere hukuki bir zeminde hazırlarız.